windykacja = mediacja
spółki = mediacja
odszkodowania = mediacja
własność przemysłowa = mediacja
prawo pracy = mediacja
umowy = mediacja
sprawy rodzinne = mediacja
…inne spory = mediacja

O kancelarii

Kancelaria Mediacyjna Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej, mieści się w Katowicach, przy ul. Kochanowskiego 4/3, w siedzibie Kancelarii Adwokackiej. Proszę się zatem nie zdziwić, że szukając mediatora, trafią Państwo do kancelarii adwokackiej.

Prowadzenie mediacji stanowi jednak osobny zakres świadczonych przeze mnie usług i jest całkiem niezależne od świadczenia usług pomocy prawnej w ramach praktyki adwokackiej.

Kancelaria mediacyjna jest miejscem, gdzie przeprowadzam mediacje. Jest to o tyle komfortowe dla stron, że spotykając się na neutralnym gruncie, stronom łatwiej jest wypracować porozumienie.

Możliwe jest  też oczywiście prowadzenie mediacji w siedzibie jednej ze stron lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony.

Moja specjalizacja to mediacja gospodarcza, ale prowadzę też mediację dla osób prywatnych w sprawach cywilnych.

Kancelaria Mediacyjna Katowice. Choć moja siedziba mieści się w Katowicach, usługi mediacyjne  świadczę na terenie całej Polski, ale w szczególności miasta takie jak: Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice, Mikołów, Tychy, Lubliniec, Częstochowa, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Bielsko-Biała.

O mnie

Nazywam się Anna Groyecka-Kurdybelska. Jestem czynnym adwokatem, zrzeszonym w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Obecnie moja druga działalność to mediator gospodarczy. Od 2011 r. prowadzę własną kancelarię adwokacką, która zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej przedsiębiorcom i osobom prywatnym.

W ramach praktyki adwokackiej udało mi się zbudować zespół złożony z zaangażowanych adwokatów, którzy są do dyspozycji klientów. Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin prawa (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi, tłumacze przysięgli, rzeczoznawcy, notariusze, komornicy i inni),  co pozwala nam, jako adwokatom, świadczyć pomoc bardzo kompleksową, a co jest istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców.

Jednocześnie na przestrzeni lat świadczenia pomocy prawnej, w tym m.in. prowadzenia sporów sądowych, dostrzegam dużą niewydolność systemu sądownictwa. Jest to dokuczliwe zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy stanowią najliczniejszą grupę moich klientów. Istotny problem stanowią bowiem dla firm procesy sądowe, toczące się latami. Obecnie „normą” jest proces np. z umowy o roboty budowlane, który toczy się 3-5 lat w I instancji. Przedsiębiorcom z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) trudno zaakceptować takie realia sporu sądowego, co prowadzi do tego, że czasem rezygnują z dochodzenia swoich uzasadnionych i słusznych interesów.

Dlatego zaczęłam poszukiwać innej drogi dla moich klientów. I tak trafiłam na mało znaną i słabo rozpowszechnioną formę rozwiązywania sporów, jaką jest MEDIACJA.

Ukończyłam szkolenie z zakresu mediacji organizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Celowo nie wpisałam się na listę stałych mediatorów żadnego sądu okręgowego, ponieważ jestem zainteresowana prowadzeniem mediacji pozasądowej.

Zajmuję się głównie mediacją cywilną i gospodarczą, a moim celem jako mediatora jest rozwiązywanie sporów.

Anna Groyecka-Kurdybelska
Kancelaria Mediacyjna
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice