Oferta dla osób prywatnych

Mediacja dla osób prywatnych

  

Osoby prywatne mogą skorzystać z mediacji:

 

  • w sprawach rodzinnych (mediacja rodzinna prowadzona jest w sprawach o rozwód, o alimenty,  władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi itp.); Przy czym należy mieć świadomość, że o ile w innych sprawach mediacja może zastąpić proces sądowy, o tyle mediacja rozwodowa – nie. Tłumacząc to w dwóch słowach: chodzi o to, że w niektórych (bardzo nielicznych)  sprawach, musi zapaść wyrok sądu i wówczas ugoda przed mediatorem nie jest wystarczająca. Jednak sądy i tak kierują do mediacji strony procesu rozwodowego czy sprawy o separację, bo po pierwsze, strony mogą w ramach takiej mediacji dojść do porozumienia i chcieć utrzymać małżeństwo, albo mogą porozumieć się co do innych kwestii spornych (niż samo rozwiązanie małżeństwa), które stanowią element obligatoryjny wyroku rozwodowego. Takimi elementami są m.in. wina za rozkład pożycia małżeńskiego, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem czy alimenty. Te wszystkie tematy mogą być przedmiotem ugody zawartej przed mediatorem, i choć ugoda taka nie będzie zatwierdzona w “normalnym” trybie, to jej postanowienia będą uwzględnione przez sąd orzekający rozwód w wyroku rozwodowym.
  • w sprawach majątkowych (o podział majątku, o zniesienie współwłasności);
  • w sprawach o zapłatę;
  • w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
  • w sprawach dochodzenia kar umownych;
  • w sprawach dochodzenia roszczeń z umów;
  • inne;

Anna Groyecka-Kurdybelska
Kancelaria Mediacyjna
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice